Hello!

Restoran Brnistra

Projektni zadatak:

Izrada 3D modela i vizualizacija ugostiteljskog objekta prema zadanoj opremi i dekorima te fotomontaža na realnoj lokaciji.

rb 01

rb 02

rb 03