Hello!

Klik fasada

Projektni zadatak:

Izrada 3D modela i vizualizacija fasade trgovačkog centra te fotomontaža na postojećoj lokaciji.

kf 01

kf 02

kf 03

kf 04