Hello!

Stan Massimo

Projektni zadatak:

Prema tlocrtnom predlošku te nacrtu kuhinjskig elemenata i zadanih djelova namještaja izrada 3D modela i vizualizacija dijela stambenog prostora.

m 01

m 02

m 03

m 04