Hello!

Fasada trgovačkog centra u Španskom

Projektni zadatak:

3D i fotomontaža vanjskog izgleda fasade trgovačkog centra. Nočni prikaz.

fs 01

fs 02