Hello!

Pekara

Projektni zadatak:

Prema tlocrtnom predlošku te nacrtu pojedinih izložbenih izrada 3D modela i vizualizacija prodajnog dijela.

p 01

p 02