Hello!

Pivnica

Projektni zadatak:

Izrada 3D modela i vizualizacija dviju verzija šanka ugostiteljskog objekta, sve prema zadanom projektu.

p 01

p 02