Hello!

Uredski prostori uprave

Projektni zadaci:

Izrada 3D modela te vizualizacija dijela poslovnog prostora sve prema zadanom projektu.

Projekt se odvijao u više verzija i u više faza. Minimalizam, čistoća i jednostavnost stila arhitektice pretočila se u monokronatski 3d interijer sa toplim prizvukom, drvenim dekorima te živog zelenila.  

u 01

u 02

u 03

u 04

u 05