Hello!

Klik fasada sa muralom

Projektni zadatak:

Fotomontaža vanjskog izgleda fasade trgovačkog centra. Postavljanje grafika na fasadu.

kfm 01

kfm 02